A n n e l i M a t t s s o n

På Svenska In English en français Suomeksi Jugoslavija E
Jun 2005
To The Picture Gallery
Go to links Maisemakortit ja Joulukortit
Korkeatasoinen painettu kortti koko
10cm x 15cm.
 Anneli Mattssonin näyttelyt.
Monet hänen tauluista on julkisissa
tiloissa, monet tauluista on yksityisissä
omistuksessa, osa tauluista ulkomailla,
aina japanissa asti.


Maalaukset.
Hänen kaunis värikompositio tulee
hyvin esiin hänen öljy- ja
akryylimaalauksissa.

 E - Mail.
Annelimattsson.se sen jälkeen jos
haulat tehdä kysymyksiä koskien
hänen maalauksista.